Zwroty

U nas zwroty są bezproblemowe i wygodne!

1) Pobierz, wydrukuj i wypełnij dostępny na naszej stronie formularz zwrotów.

2) Dołącz do niego dowód zakupu i Towar, który chcesz zwrócić.

3) Nadaj przesyłkę na nasz adres: ul. Kilińskiego 1, 38-100 Strzyżów, Sklep Odzieżowy Gatita.pl, a w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zwrócimy Ci pieniądze.

>> POBIERZ FORMULARZ ZWROTU <<

Regulamin zwrotów:

1. Sklep Odzieżowy Gatita.pl akceptuje zwroty zakupionego u nas Towaru.

2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności wynikające z zakupu towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30,00 PLN.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, jak np. poplamienie, ślady makijażu, mechaniczne uszkodzenie, brak oryginalnego zamocowania metki, wszelkich środków zapachowych (perfumy, dezodoranty, środki piorące itp.).

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów ubrań wysyłanych do firmy za pobraniem lub bez uprzedniego powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie (telefonicznie lub mailem).

12. Sposób opakowania oraz przewożenia towarów odsyłanych Sprzedającemu powinien odpowiadać ich właściwościom (odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie towaru).

13. Zwrot nie przysługuje innym podmiotom gospodarczym, które na zakup towarów otrzymały fakturę VAT.